Obchodní podmínky firmy Bohuslav Rybář - BR Trade


 

Všeobecné  obchodní  podmínky  upravují práva a povinnosti smluvních stran  plynoucí z kupní
smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je obchodní firma Bohuslav Rybář - BR Trade, místo
podnikání : Třída Masarykova č. 1192,  Veselí nad Moravou   PSČ 698 01, registrace : živnostenský
rejstřík ČR, krajský  soud  v Brně; spisová značka A 13 027, IČ: 687 19 248, DIČ: CZ680226824,
dále jen "prodávající" a kupujícím, kterým je klient e-shopu www.brtrade.cz, jejímž předmětem
je koupě zboží nabízeného na uvedených stránkách elektronického obchodu prodávajícího.
Účet pro bezhotovostní platby má firma vedený v ČSOB, a.s. - 676549343/ 0300 a při platbě 
je zažitý variabilní symbol číslo objednávky.

▪ jak nakupovat na našich stránkách – návod
▪ ceny, dodání zboží, storno objednávky

▪ reklamační řád - postup a formulář

▪ ochrana osobních údajů

 


O B C H O D N Í
 P O D M Í N K Y